Défis des entreprises

We lossen een probleem niet op met de zelfde denkwijzen die het probleem hebben gecreëerd.

De uitdaging van de 21e eeuw is resultaten halen in een omgeving in voortdurende verandering. Niets is blijvend en om daar het hoofd aan te bieden moeten bedrijven sterke partnerships opbouwen met hun medewerkers, klanten, comités en belanghebbenden algemeen.

Bedrijven moeten opnieuw leren een cultuur ontwikkelen in lijn met 3 principes :

Bewustzijnsgraad
Responsabilisering
Verbanden en verbindingen

De bevindingen

Het tijdperk van ‘gezond relationeel verstand’ opent ook deuren voor de bedrijfs-performantie…

Wij nodigen jullie uit om dit zevende zintuig te ontwikkeling. Op basis van jullie behoeften, helpen we doelstellingen scherper te stellen en stellen we programma’s op maat voor die rekening houden met de realiteiten van het terrein waar jullie mee geconfronteerd wordt.

De projecten die ons werden toevertrouwd worden steeds begeleid met professionaliteit, energie en enthousiasme. In interactie leren de deelnemers zich terug volop bewust te zijn van hun potentieel en nieuwe strategieën van aanpak te definiëren , in een verantwoordelijke aanpak.

Domeinen van tussenkomsten

Opleidingstraject :
Leadership en Management

Change Management ​​

Teamcoaching :
Team cohesie
Team building

Coaching van individuen :
Executive Coaching
Individuele Coaching