Adviesverlening en coaching vullen elkaar aan : adviesverlening om de situaties te helpen begrijpen en zich meerdere oplossingen in te beelden enerzijds, tussenkomst en coaching anderzijds om de managers en teams te begeleiden in de voortuitgang van hun optreden en presentaties, competenties, houding en interacties. Onze vaardigheden en ervaringen bijeengebracht laten ons toe deze 2 benaderingen te verzoenen en in coherentie te brengen, met ook een betere impact als gevolg.

Onze overtuigingen

Onze overtuigingen

Bedrijfsperformantie
Deze wordt verzekerd door overeenstemming tussen organisatiesysteem en relationeel systeem. Onder tijds -en keuzedruk gaan beheerders investeren in reflectie over hun structuur en organisatiesystemen , zonder zich bewust te zijn van de even grote noodzaak tegelijkertijd de relationele structuur aan te passen. Onze rol is bedrijven en organisaties helpen deze relationele systemen in kaart te brengen, te meten en de onderlinge afhankelijkheden te verduidelijken, om zo finaal de silo’s te doorbreken en plaats te ruimen voor een participatieve samenwerking.

 

Leadership management

Het management staat centraal bij het relationele bedrijfs – en organisatiesysteem. Het bepaalt in grote mate het functioneren en het resultaat. teams en Individuen hebben de behoefte zich te herkennen in de voorbeeldfunctie van het management, en in de samenhang van verwachte gedragingen.

Leader, manager en coach belichamen met z’n drie de 3 houdingen van de 21e -eeuwse manager. Het volstaat niet langer enkel je autoriteit ontwikkelen, je moet evenzeer inspiratiebron zijn. Verandering kunnen beheren, in de VUCA wereld kunnen netwerken, de evoluties van de ‘métiers’ en de digitalisatie,… dat alles vraagt een aanpak waarbij je meerdere petten moert kunnen opzetten.

collectieve Intelligentie

De benadering van de collectieve Intelligentie, om beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden binnen het team en de organisatie. Toelaten zich de benadering van de agile wereld eigen te maken, om hiermee de flexibele responstijd te verhogen. Baat hebben bij de rijkdom van diversiteit, en daardoor doen convergeren naar een gemeenschappelijk doel.

Verandering

Sleutels vinden tot begrip , de bekwaamheid ontwikkelen tot gebruik van leeskaders van natuurlijke en menselijke weerstand tegenover verandering. Beter de methoden en instrumenten integreren die zin kunnen geven aan hun handelen en zonde te implementeren veranderingen ondersteunen.

‘Aanzetter tot verandering’ is één van de geboden van 21e -eeuws management: over hefbomen beschikken die zin kunnen geven aan handelen in bepaalde veranderingssituaties. Onze opleiding richt zich tot de verantwoordelijken die er naar streven concrete antwoorden aan te reiken voor hun uitdaging in het oog van veranderingen die operationeel, structureel en operationeel kunnen zijn. John Kotter ®, Elisabeth Kubler Ross , Rick Maurer ®... zijn slechts een greep uit de instrumenten die we tijdens de opleiding verkennen.

Onze instrumenten

We bieden opleidingen waar kracht en kwetsbaarheid zich verenigen ten voordele van individu en resultaat. Een benadering waarbij het systemische ® en de TOB ® toelaten meer vat te krijgen op de complexiteit van structuren en interacties, en zo de inter-afhankelijkheden te ontcijferen en de hefbomen vrij te maken tot effectievere actie, rond zingeving en uiteindelijke bestemmingen.

Gebruik van de emotionele en relationele intelligentie ORSC ®, om de energie, performance (productiviteit/kwaliteit) én het welzijn van teams en mensen te ontwikkelen, dankzij een betere zelfkennis, kennis van anderen, en een verhoogde bekwaamheid tot interactie in vertrouwen en openheid.

Ontwikkeling van mensen

Organisaties en bedrijven worden gedragen door hun leden en die vertegenwoordigen een oneindige rijkdom, vaak ook onvermoed. In een wereld van tijdsdruk die steeds complexer en veeleisender wordt, zijn de behoefte aan zingeving, zelfvertrouwen en het vermogen bewuste keuzes te maken de adagia van een mens in evenwicht met zijn professionele omgeving. Vaak putten mensen zich, onvoldoende bewust van hun eigenheid en hun talenten, uit, door het uiterste van zich zelf te geven of door te verbergen wat hen kwetsbaar zou kunnen maken. Werknemers betrekken in een proces van persoonlijke en professionele ontwikkeling geeft hen de kans om zeer concreet en zeer snel aansluiting te vinden bij hun persoonlijk sterkten, hun potentieel te identificeren en hun innerlijke energie terug te vinden en zo de nieuwe uitdagingen te dragen, in een verantwoordelijke aanpak. – - Human Element Methode Schutz certified ®