Change Management

Wij ondersteunen jullie in veranderingsprojecten waar jullie momenteel actief in zijn. Organisationele of operationele herorganisaties zijn ook momenten van twijfel en instabiliteit. We helpen jullie de juiste koers aanhouden en tegelijk medewerkers te ondersteunen in hun moeilijkheden en weerstanden, gericht op een ontwikkelende en verantwoordelijke toekomst.

Leadership Management

Managers worden geconfronteerd met een veelheid aan uitdagingen die gelijke tred houdt met de permanente veranderingen opgelegd aan de structuren. Een manager zijn die zich bewust is van haar/zijn sterkten en kwetsbaarheden zal zich onderscheiden als de authentieke en coherente manager waar individuen en teams zo veel nood aan hebben. Dat én het ontwikkelen van je motivatie- en inspiratiestijl naar medewerkers in de realiteit van morgen, dat zijn de thema’s die ons passioneren en waar we, in een proces van co-creatie, echte antwoorden op brengen.

Be yourself more skilled!

Team samenhang

In deze tijden van onrust, waarin alles constant in vraag gesteld wordt, zijn de teams blootgesteld aan zware beproevingen. Hen toelaten zich terug te centreren op de ‘Why’ en op de zin van hun opdracht is een unieke opportuniteit. En de tijd nemen frustraties te delen en te ventileren om zich daarna meer op morgen en op het resultaat te focussen. Met hart en nieren willen we teams helpen hun adem terug te vinden in een context van creativiteit, plezier en trots.

Onze systemische organisatie-benadering laat ons toe alle stemmen aanwezig in het systeem van dit team aan het woord te laten komen. Iedereen is daarbij gebaat .

Persoonlijke ontwikkeling

Deze VUCA wereld vraagt mensen het beste van zichzelf te geven. De druk en resultaatsverwachting zijn vaak moeilijk te overkomen. Wij stellen een reeks interactieve ateliers voor, waar de deelnemers even hun bagage kunnen neerzetten en zich kunnen terugbuigen op hun krachten en kwetsbaarheden. Waar ze verantwoordelijk zijn voor eigen keuzes en afgestemd op de context, of dat nu gebeurt door middel van een atelier over zelfvertrouwen, over stress beheersing, of over emotionele intelligentie.

Team Building

Talrijke werkvormen of formats worden aangeboden aan de teams: creatief atelier, kunstatelier, acrobatisch boomklimmen, zelf-verdedigings-atelier, Highlander games..., zodat ze zich kunnen uitdrukken buiten de context van hun dagelijkse realiteit en haar moeilijkheden en hier nieuwe antwoorden kunnen vinden. Teams komen hier hechter uit, dynamischer en klaar voor morgen, mét sereniteit. Beter begrijpen van zich zelf , de anderen en elkaar, is steeds een moment van revelatie, een bron van positieve energie en motivatie.

Executive – coaching en individuele coaching

Coaching is een krachtige begeleidingsvorm met doel mensen te doen evolueren op het pad van responsabilisering en vooruitgang te brengen in hun persoonlijke effectiviteit en performance. Dit gebeurt door de toepassing van nieuw weten of kunnen, en door een groter bewustzijn van het eigen functioneren.

Door middel van een verscheidenheid aan gerichte coaching instrumenten en – technieken, geven we mensen toegang tot het eigen functioneringsproces. Vanuit dat nieuw bewustzijnsniveau, laten we hen toe hun talent en potentieel beter uit te baten en uit te drukken. We faciliteren de verwerving of versterking van hert gedrag dat bijdraagt tot hun ontwikkelingsobjectief door die meteen in praktijk te zetten.